Oratorium Koor COV IJsselstein

Bestuur COV IJsselstein

Voorzitter: Herman Beeuwkes (06 - 24250746, h.beeuwkes@hetnet.nl)

Secretaris: Joris van Saaze (030 -  7610498, gjmvansaaze@live.nl)

Penningmeester: Martin Schouten (covijsselstein@icloud.com)

Alg. adjunct: Joke Wisse (030 - 6035608, jaap.joke@casema.nl)

Lid:Anita van Amerongen Anitava57@gmail.com

PR en Muziekcommissie: Marjolijn Bax (06 - 11491515, marjolijn.visser@hotmail.com)

overige taken

Bibliothecaris: Joke Huser (030 - 6881142, jmhuser@caiway.nl

PR: Catharina van Binnendijk (030-6870187 catharinaboek@kpnmail.nl)

Dirigent en pianist

Bas v.d. Heuvel en Hans - Erik Dijkstra

Aanmelding en contributie 

Heeft u belangstelling om lid te worden van ons koor? Kom dan gerust eens langs. Wij repeteren op de donderdagavond in Kerkelijk Centrum 't Kruispunt aan de Touwlaan in IJsselstein van 19.45 tot 22.00 uur.

Contributie: € 24 per maand bij vooruitbetaling te voldoen op rekening NL87 INGB 0000630021 t.n.v. C.O.V. IJsselstein te IJsselstein

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij de secretaris Joris van Saaze.

Donateurs 

Er bestaat ook een Stichting Vrienden van de COV IJsselstein, waarvan u donateur kunt worden voor een minimale bijdrage van € 20,00 per jaar.

Daarvoor ontvangt u een donateurskaart en bij aankoop van toegangskaarten voor een concert worden voor u plaatsen gereserveerd. De donateurs worden in de loop van het jaar geïnformeerd over de te houden concerten.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL72 RBRB 0931088739. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Co Geelkerken 06 1176 4862 covijdonateur@gmail.com

Sponsoring

COV IJsselstein heeft een club van regelsponsoren. Voor een bedrag van € 25 per jaar wordt uw naam vermeld in ons jaarlijks concertprogramma.

Bedrijven in de Lopikerwaard worden uitgenodigd om de COV-IJsselstein te sponsoren. Wij bieden aantrekkelijke pakketten. U kunt hoofdsponsor of medesponsor van ons concert worden, maar ook een algemene bijdrage geven aan de vereniging vrienden van de COV. Hieronder vindt u de algemene brief en de brief over het sponsorpakket Lopikerwaard.

Sponsoren van de COV

Gemeente IJsselstein

Monuta Landsman  https://www.monuta.nl/vestiging/landsman/

ItisIT   http://www.itisit.nl/contact

Prins Bernard Cultuurfonds

Body Business

 

Top