Oratoriumkoor  COV IJsselstein

 

Donateurs

Bij de Stichting Vrienden van de COV IJsselstein, kunt u donateur worden voor een minimale bijdrage van € 25,00 per jaar.

Daarvoor ontvangt u een donateurskaart en bij aankoop van toegangskaarten voor een concert worden voor u plaatsen gereserveerd. De donateurs worden in de loop van het jaar geïnformeerd over de te houden concerten.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL72 RBRB 0931088739. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Co Geelkerken 06 1176 4862 of covijdonateur@gmail.com 


Sponsoring


Bedrijven in de Lopikerwaard worden uitgenodigd om de COV-IJsselstein te sponsoren. Wij bieden aantrekkelijke pakketten. U kunt hoofdsponsor of medesponsor van ons concert worden, maar ook een algemene bijdrage geven aan de Stichting Vrienden van het COV. U kunt hierover contact opnemen met het secretariaat van het COV IJsselstein (covsecretariaat@gmail.com)ONZE CONCERTEN WORDEN MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR